Klinická studie

Veterinární klinika pro koně - Grosswallstadt

Fischer Kerstin
Frau Dr. med. vet. Kerstin Fischer, Fachtierärztin für Pferde

Máte-li jakékoli dotazy týkající se následující zprávy, vždy nejprve kontaktujte tým Flexineb® – prosím, ne lékaře – moc děkuji.

Předmět studie

Této nedávno provedené a klinicky sledované studii pokroku se věnoval devítiletý wallach Laredo, westernový jezdec Tasja Berger (western sport: Pleasure, Horsemanship ..). Cílem studie bylo zjistit, zda a do jaké míry můžeme pomoci našim pacientům udržitelným způsobem při pravidelné inhalaci prováděné pomocí inhalátoru Flexineb®.

Počáteční situace

Kůň byl na naší klinice znám již několik let jako opakující se „pacient s kašlem“. Trpěla alergickou bronchitidou, která se na jaře znovu a znovu zhoršovala. Tato diagnóza byla objasněna před zahájením naší studie pomocí klinického vyšetření dýchacích cest, analýzy krevních plynů, endoskopie a alergického testu.

Jelikož by měl být kůň díky svým vynikajícím schopnostem nadále používán v turnajovém sportu, pokusili jsme se najít způsob, jak by náš pacient mohl léčit plicní onemocnění za nejlepších možných podmínek, a to navzdory jeho plicním problémům a bez konfliktu s „dopingovými předpisy“.

Kromě desenzibilizační terapie byla pro tento cíl zvolena možnost inhalace. Látky, které mají být inhalovány, byly vybrány v souladu s intervaly vyhovujícími ADMR mezi začátkem dalšího turnaje.

Řízení

Monitorování a kontrola výsledků byly prováděny v pravidelných intervalech (přibližně každé 4 týdny) jako součást bronchoskopie na nenasedovaném koni. Kromě toho se několikrát kontrolují hodnoty krevních plynů.

Řízení

První testy byly provedeny v dubnu 2013, tj. V době, kdy bylo ve vzduchu mnoho alergenních látek. Při počátečním vyšetření vykazoval krevní plyn sníženou hodnotu kyslíku o 84 mm Hg (pCo2 45 mm Hg, A-aDO2 20,3). Endoskopicky byla více než 1/3 průdušnice přilepená k, většinou, tuhému hlenu; tracheální sliznice vykazovala výrazné zarudnutí; oblast hrtanu byla také zarudlá. (M5, V3-4; po Diekmann, 1987). Kůň během vyšetření projevil výrazné nutkání kašlat. Výsledek alergického testu ukázal jasné alergické reakce na velký počet celoročních (Aspergillus fumigatus) a sezónních (včetně břízy) alergenů. V souladu s tím byla zahájena desenzibilizační terapie, která byla prováděna souběžně s ostatními léčbami.

Před zahájením inhalační terapie byly po dobu 14 dnů krmeny acetylcystein, Ventipulmin® a prednisolon. Pro zahájení inhalační terapie byl nejprve denně inhalován tekutý acetylcystein. První kontrola bronchoskopie (květen 2013) již prokázala podstatně více tekutého hlenu a snížení množství. Stále však bylo přítomno zarudnutí sliznice (M3-4, V2-3).

Opakovaná endoskopie po 4 týdnech (červen 2013) po inhalaci pouze solným roztokem prokázala významně nižší nutkání na kašel, snížené množství hlenu v průdušnici a stále méně viskózní hlen než při počátečním vyšetření (M2, V2). V tomto okamžiku byly hodnoty krevních plynů téměř nezměněné od počátečního vyšetření.

Další vyšetření v červenci 2013, tentokrát po pravidelné inhalaci acetylcysteinem, naštěstí u pacienta neprokázalo žádné další podráždění kašle během vyšetření a opět méně zarudlou sliznici. Kromě toho bylo zjištěno, že opět existuje méně tekutého hlenu. Hlen vypadal více tekutý než při vdechování solného roztoku (M2, V1-2)

Po dalších 4 týdnech a opětovném ošetření pouze solným roztokem ukázalo vyšetření v srpnu 2013 nyní také méně tekutého hlenu v průdušnici. Zčervenání sliznice bylo méně výrazné (M1-2, V1-2) a zlepšily se také hodnoty krevních plynů (pO2 95 mmHg a pCO2 38 mmHg; A-aDO2 16,3).

Při závěrečném vyšetření na konci září 2013 a ve fázi léčby inhalací acetylcysteinu došlo pouze k velmi malé tekuté sekreci v průdušnici (M1, V1). Kůň během vyšetření nevykazoval žádné nutkání kašlat. Výsledek krevních plynů se opět zlepšil (po2 100 mmHg, pCo2 42 mmHg, A-aDO2 7). Ošetření by pak mohlo být dokončeno.

Poznámka, poznámky, literatura

Hodnocení tracheální sekrece podle Dieckmanna (1987; disertační práce; o účinnosti ambroxol hydrochloridu (Mukovent®) u koní s plicním onemocněním)

Hodnocení parametrů krevních plynů na základě Kleina a Deegena (1986, hodnocení parametrů krevních plynů arteriální krve koní se zvláštním zřetelem na rozdíl alveolárních arteriálních kyslíků, Equine Medicine 2, 331-336)

Alergeny s reakční třídou 3 (podle Laboklina): Jitrocel, bříza, vrba, Aspergillus fumigatus, Dermatophagoides farinae, Lepidoglyphus, Tyrophagus

G. Niedermaier, H. Gehlen (Pferdeheilkunde25, 327-333): Možnosti inhalační terapie pro léčbu chronické obstrukční bronchitidy koně

N.A. Plocki, Kerstin Gorn a K.-W. von Salmuth (Equine Medicine 12, 759-764): Inhalace běžeckého pásu – alternativní forma terapie pro koně s chronickou obstrukční bronchitidou

Doplněk

Po úspěšné inhalační terapii pomocí inhalátoru Flexineb® je nyní Laredo opět vidět na turnajích společně s paní Bergerovou. S posledním dokázal dosáhnout následujících úspěchů:

2x vítěz Halter Open

1x rezervní šampion

2x držitel vítěze amatér

2x Grand Champion

2x držitel vítěze začínající amatér

Hunter under Saddle Amateur 2. a 3. místo

Hunter under Saddle Novice Amateur 2. a 3. místo

Radost začínající amatér 2. a 5. místo

2x vítěz potěšení amatér

Laredo se také stal šampionem Circuit Reserve ve Western Pleasure!

Top Trans
Bottom Trans
Scroll to Top